لینک فایل*پاورپوینت قبضه مالكیت و تجدید ساختار Acquisitions & Restructuring*

دانلود پاورپوینت قبضه مالكیت و تجدید ساختار Acquisitions Restructuring,بررسی قبضه مالكیت و تجدید ساختار Acquisitions Restructuring,پاورپوینت جامع و کامل قبضه مالكیت و تجدید ساختار Acquisitions Restructuring,کاملترین پاورپوینت قبضه مالكیت و تجدید ساختار Acquisitions Restructuring,پکیج پاورپوینت قبضه مالكیت و تجدید ساختار|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت قبضه مالكیت و تجدید ساختار Acquisitions & Restructuringرا مشاهده می نمایید .

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 30 صفحه

قبضة مالكیت و تجدید ساختار

Acquisitions & Restructuring
استاد گرامی:


رشد داخلی از طریق سرمایه گذاری به منظور بهبود یا افزایش محصولات
و رشد خارجی با خرید داراییهای سایر شرکتها از طریق ادغام یا ترکیب تحقق می یابد.

ادغام علاوه بر رشد باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت نیز می شود و این امر می تواند ریسک را کاهش دهد. روش های بهم پیوستن چند شرکت ادغام

ترکیب

شرکت دارنده ادغام ترکیب دو یا چند شرکت در یک شرکت است به طوری که تنها شرکت خریدار موجودیت خود را حفظ کند.


ادغام به دو طریق انجام می شود:

1.مذاکره: كه روش برتر است.شرکت خریدار بامدیریت شرکت مورد نظر مذاکره می کند.

2.روش خرید: شرکت خریدار ÷یشنهاد خرید را مستقیماًبه سهامداران شرکت مورد نظر برای تصاحب ارائه می دهد. ترکیب بهم پیوستن دو یا چند شرکت وتشکیل یک شرکت جدید است.

در این حالت هیچ یک از شرکتهای درگیر ترکیب شخصیت حقوقی خود را حفظ نمی کنند.درواقع عملاًمنحل شده،سپس یک شرکت جدید تشکیل می شود. شرکت دارنده شرکت دارنده (هلدینگ)شرکتی است که دارنده یا مالک تعداد کافی از سهام عادی یک یا چند شرکت است به نحوی که قادر به کنترل آنهامی باشد.شرکت دارنده مشتمل بر گروهی از شرکتهاست که هر یک با موجودیتی مستقل فعالیت می کنند.

شرکت دارنده ،شرکت مادر و هر یک از شرکتهای تحت کنترل ،شرکت های فرعی نامیده می شود. سه روش متداول بهم پیوستن(ترکیب یا ادغام) 1.عمودی:
شرکت با یک شرکت ماقبل در فرآیند تولید ویا ما بعد ترکیب یا ادغام شود. ادغام یک تولید کننده مبل با شبکه توزیع مبلمان

2.افقی:
حاصل ترکیب یا ادغام دو شرکت با فعالیت تجاری مشابه است.خرید شرکت تولید مواد شیمیایی توسط شرکت تولید مواد شیمیایی دیگر

3.مختلط:
از بهم پیوستن دو یا چند شرکت در صنایع غیر مرتبط با یکدیگر حاصل می شود.ترکیب تولید کننده مبلمان با یک ناشر کتاب دلایل ادغام 1. کاهش ریسک فعالیت با استفاده از تنوع بخشی
2. بهره گیری از تاثیرات هم نیروزایی ادغام
3. امکان تحصیل منابعی که شرکت قبلاًفاقد آن بوده(مدیریت کارآمد)
4. امکان بهبود توانایی تامین مالی
5. امکان افزایش قیمت بازار سهام
6. امکان تامین مالی راحت تر ،نسبت به تامین مالی ار طریق توسعه داخلی
7. امکان تحصیل بازده سرمایه گذاری مطلوب تر
8. امکان بهرمندی از نفع مالیاتی معایب ادغام 1.نداشتن نتیجه مورد نظر مالی،زیرا ممکن است منافع پیش بینی شده تحقق نیابد.
2.امکان ایجاد تضاد بین مدیریت دو شرکت
3.امکان بروز مشکلات به دلیل اختلاف عقیده سهامداران اقلیت
4.امکان تعارض با قوانین ضد انحصار دولتی و نتیجتاًراکد شدن فعالیتهای ادغام ارزیابی ادغام بالقوه 1.سود هر سهم
2.سود پرداختی هر سهم
3.قیمت بازار هر سهم
4.ریسك چرا قبضة مالكیت؟


* افزایش قدرت بازار
* كاهش دامنة ریسك
* گریز از رقابت
* سرعت دادن به بازار
افزایش قدرت بازار

به‌نظر می‌رسد كه اندازه و قدرت در بازار به یكدیگر مربوط‌اند.

قدرت بازار از طریق قبضة مالكیت در موارد زیر افزایش می‌یابد:
- قبضة مالكیت شركت رقیب
- قبضة مالكیت شركت فروشنده یا توزیع‌كننده
- قبضة مالكیت شركت در ارتباط یا مربوط
- قبضة مالكیت افقی
- قبضة مالكیت عمودی كاهش

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.