لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت*

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنترا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-پیشینه نظری تحقیق (پایه های نظری) 9

2-1-1-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت... 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت... 12

2- 1- 4- ارزیابی.. 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی.. 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی.. 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

2-1-9- تشخیص..... 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها 19

2-1-11-اقدام های درمانی.. 25

2-1-12-عواقب منفی استفاده از اینترنت... 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت... 29

2-1-14- جذب شدن. 31

2-1-15-غرق شدن. 32

2-1-15-2- انواع غرق شدن. 35

2-1-15-3-حالت های غرق شدن. 36

2-2-پیشینیه عملی.. 39

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-2-2- تحقیقات خارجی 45